ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az Experis (Manpower Munkaerő-Szervezési Kft., a manpowergroup tagja) felismeri és támogatja minden személy adatvédelmi érdekeit, a személyes információk gyűjtésekor és feldolgozásakor tiszteletben tartja ezeket az érdekeket. Kidolgoztunk egy Globális Adatvédelmi Politikát, amely leírja és szabályozza a személyes információk feldolgozását, elsődleges célunk, hogy minden alkalmazottunk ezzel a politikával összhangban dolgozzon, a személyes adatok védelme érdekében. E belső adatvédelmi politika korlátozásai és előírásai mellett betartjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos törvények (2011. Évi CXII.) Betűjét és szellemét. Ez a politika a személyes adatok minden formájára vonatkozik: a számítógépen tárolt elektronikus adatokra, papír alapú aktákra és a szóban elhangzott információkra egyaránt.
A Experis mindezt az Adatvédelmi Hivatalnál tett regisztrációjával is megerősíti. (Nyilvántartási azonosító: 01461-0002)

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az információkat?

A személyes adatokat kizárólag saját szolgáltatási folyamatunk előremozdításának céljából gyűjtjük és használjuk. Ezeket az adatokat közvetlenül a személyektől, azok beleegyezésével gyűjtjük, mindig a hatályos törvényekkel összhangban.

Az adatgyűjtés céljai többek közt a következők:

 • Álláskeresők/Jelöltek kompetenciájának felmérése
 • Álláskeresők/Jelöltek tájékoztatása a kompetenciáinak, szakmai tudásának és várakozásainak megfelelő munkalehetőségekről
 • Álláskeresőknek/Jelölteknek nyújtott tanácsadás és tájékoztatás szakmai képzésekről
 • Hivatalos és belső statisztikák, jelentések elkészítése
 • Egyéb adminisztrációk okok

Milyen típusú információkat gyűjtünk?

Álláskeresők

Az Experis túlnyomórészt munkaköri pályázatokkal kapcsolatos személyes adatokat kap és kezel. Ezeket, az adatokat elektronikusan, levélben vagy személyesen kitöltött űrlapokon, esetleg álláskereső fórumokon keresztül juttathatják el hozzánk az álláskeresők. A kezelt adatok közt szerepelhet például a pályázó neve, kapcsolattartási adatai, érdeklődési preferenciái, végzettsége, képességei, referenciái, munkatapasztalata, a keresett munkakörök és a fizetési igény. A munkavállalóktól közvetlenül további személyes és különleges adatokat kapunk, mikor megpályázzák egy-egy konkrét állásajánlatunkat, és amikor állásinterjún vesznek részt; kitöltik tesztjeinket, felméréseinket, illetve ha igénybe veszik valamely egyéb szolgáltatásunkat (pl. Tanácsadás). Kérésre − kizárólag az adott pályázó külön beleegyezésével − külső felektől is kaphatunk információkat a személyekről, annak érdekében, hogy ellenőrizzük a hozzánk benyújtott pályázati adatokat (pl. Referenciák, bizonyítványok). Annak érdekében, hogy az Experis megfeleljen a törvények által előírt munkáltatói kötelességeinek, előfordulhat, hogy személyek egészségével kapcsolatos információkat (pl. Munkaalkalmasság) is kell kérjen és kezeljen, amelyek azonban az orvosi titoktartást nem sértik.

Különleges adatok

Egyéb különleges adatokat (pl. Etnikai hovatartozás, politikai vagy vallási meggyőződés, szervezeti tagság, szexuális orientáció, elkövetett bűncselekményekre vonatkozó rendőrségi nyilvántartás, stb.) Csak akkor gyűjtünk, ha annak speciális, törvényben előírt oka van (pl. A munkakör betöltése speciális biztonsági ellenőrzést követel meg, munkavédelmi szabályok írják elő, diszkriminációellenes programhoz szükséges), vagy ha erre vonatkozólag megszereztük az érintett személy külön, írásbeli engedélyét. Felhívjuk a figyelmet; hogy az Experis kifejezett kérése nélkül tudomásunkra hozott (például: online regisztráció során feltöltött önéletrajzban) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az onine regisztráció során feltöltendő önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Különleges adat:

 • A) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra
 • B) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; (2011. Évi CXII.)

Kiknek és milyen módon adunk tovább személyes adatokat?

Az Experis a rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat Önnel kapcsolatos információkat − az érintett külön hozzájárulásának megszerzése nélkül − csak belső körben kezeli (ide értve más manpowergroup egységeket, anya- vagy leányvállalatokat, alvállalkozókat). Az Ön teljes pályázati anyagát harmadik félnek (megbízóinknak) tehát csak az Ön beleegyezésével továbbítjuk. E beleegyezés történhet elektronikus, írásos, telefonos vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen. Kivételt ez alól csak a hatóságilag előírt jelentési kötelezettség jelent (pl. Bűncselekmény feltárását célzó nyomozás, bírósági eljárás, idézés, ítélet-végrehajtás kötelező elősegítése), vagy a manpowergroup vállalat teljes vagy részleges eladása/átruházása jelent. Az Ön személyes adatait az Experis Magyarországon kívülre is továbbíthatja; beleértve olyan országokat is, ahol nem létezik átfogó adatvédelmi törvényi szabályzás. Az Experis minden esetben igyekszik biztosítani a továbbított adatok megfelelő szintű biztonságos kezelését.

Milyen biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket alkalmazunk?

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Experis helyi kirendeltségénél, az Experis egy nemzeti, regionális vagy globális adatközpontjában, illetve szolgáltatóink telephelyein történhet. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében az Experis biztonsági intézkedéseket alkalmaz, az adatok kényességének megfelelően. Ezek az intézkedések adminisztratív, informatikai és fizikai intézkedéseket jelentenek, melyek védik a személyes adatok titkosságát és biztonságát a várható veszélyekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Ugyanezen intézkedéseket várjuk el azoktól a partnerektől, akik tőlünk személyes adatokat kapnak a velünk folytatott munkakapcsolat részeként.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Experis az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges ideig kezeli.

Hogyan érheti el és hogyan módosíthatja személyes adatait?

Minden érintett személy számára lehetőséget biztosítunk saját személyes adataik pontosítására, frissítésére és − amennyiben szolgáltatásunkat nem kívánja tovább igénybe venni − törlésére. Az általunk kezelt adatok változtatása levélben és telefonon az Experis Irodában, elektronikus formában pedig az experis@experis.hu e-mail címen lehetséges.

Az Experis vállalja, hogy a lehető leggyorsabban válaszol adataival kapcsolatos kérelmére.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az Experis fenntartja az időnkénti változtatás jogát, de minden esetben látható helyen közzéteszi az átdolgozott nyilatkozatot a honlapján. Az Experis fenntartja a jogot az adatvédelemről szóló dokumentum változtatására. Kérjük, adatainak megadásakor mindig az aktualizált verziót vegye figyelembe.

Az Experis felismeri és támogatja minden személy adatvédelmi érdekeit, a személyes információk gyűjtésekor és feldolgozásakor tiszteletben tartja ezeket az érdekeket. Kidolgoztunk egy Globális Adatvédelmi Politikát, amely leírja és szabályozza a személyes információk feldolgozását, elsődleges célunk, hogy minden alkalmazottunk ezzel a politikával összhangban dolgozzon, a személyes adatok védelme érdekében. E belső adatvédelmi politika korlátozásai és előírásai mellett betartjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos törvények (2011. Évi CXII.) Betűjét és szellemét. Ez a politika a személyes adatok minden formájára vonatkozik: a számítógépen tárolt elektronikus adatokra, papír alapú aktákra és a szóban elhangzott információkra egyaránt.
Az Experis mindezt az Adatvédelmi Hivatalnál tett regisztrációjával is megerősíti. (Nyilvántartási azonosító: 01461-0001)

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az információkat?

Üzleti partnereink személyes adatait kizárólag az általuk képviselt szervezettel való üzleti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeljük.

Az adatgyűjtés céljai többek között a következők:

 • Üzleti partnereink munkaerő fejlesztéssel és képzéssel kapcsolatos igényeinek felmérése
 • Üzleti partnereink informálása a számukra nyújtott szolgáltatás keretén belül
 • Üzleti partnereink informálása a számukra nyújtott szolgáltatásokon kívül további, Experis által nyújtott üzleti lehetőségekről
 • Egyéb adminisztrációs okok

Milyen típusú információkat gyűjtünk?

 • Személyes információk: A kezelt adatok között szerepelhet az üzleti partner kontakt személyének neve, beosztása és üzleti elérhetőségei)
 • Különleges adatok: Egyéb különleges adatokat csak akkor gyűjtünk, ha annak speciális, törvényben előírt oka van, vagy ha erre vonatkozólag megszereztük az érintett személy külön, írásbeli engedélyét

Kiknek és milyen módon adunk tovább személyes adatokat?

Az Experis a rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat Önnel kapcsolatos információkat alapesetben − az érintett külön hozzájárulásának megszerzése nélkül − csak belső körben kezeli (ide értve más manpowergroup egységeket, anya- vagy leányvállalatokat, alvállalkozókat). Az Ön személyes adatait harmadik félnek (jelöltek, alvállalkozók) csak abban az esetben továbbítjuk, amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges a szolgáltatási folyamatunkhoz Kivételt ez alól csak a hatóságilag előírt jelentési kötelezettség jelent (pl. Bűncselekmény feltárását célzó nyomozás, bírósági eljárás, idézés, ítélet-végrehajtás kötelező elősegítése), vagy a manpowergroup vállalat teljes vagy részleges eladása/átruházása jelent. Az Ön személyes adatait az Experis Magyarországon kívülre is továbbíthatja; beleértve olyan országokat is, ahol nem létezik átfogó adatvédelmi törvényi szabályzás. A Manpower minden esetben igyekszik biztosítani a továbbított adatok megfelelő szintű biztonságos kezelését.

Milyen biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket alkalmazunk?

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Experis helyi kirendeltségénél, az Experis egy nemzeti, regionális vagy globális adatközpontjában, illetve szolgáltatóink telephelyein történhet. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében az Experis biztonsági intézkedéseket alkalmaz, az adatok kényességének megfelelően. Ezek az intézkedések adminisztratív, informatikai és fizikai intézkedéseket jelentenek, melyek védik a személyes adatok titkosságát és biztonságát a várható veszélyekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Ugyanezen intézkedéseket várjuk el azoktól a partnerektől, akik tőlünk személyes adatokat kapnak a velünk folytatott munkakapcsolat részeként.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Experis csak az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges ideig kezeli.

Hogyan érheti el és hogyan módosíthatja személyes adatait?

Minden érintett személy számára lehetőséget biztosítunk saját személyes adataik pontosítására, frissítésére és − amennyiben szolgáltatásunkat nem kívánja tovább igénybe venni − törlésére. Az általunk kezelt adatok változtatása levélben és telefonon az Experis Irodában, elektronikus formában pedig az experis@experis.hu e-mail címen lehetséges. Az Experis vállalja, hogy a lehető leggyorsabban válaszol adataival kapcsolatos kérelmére.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítás

Az Experis fenntartja az időnkénti változtatás jogát, de minden esetben látható helyen közzéteszi az átdolgozott nyilatkozatot a honlapján. Az Experis fenntartja a jogot az adatvédelemről szóló dokumentum változtatására.
Kérjük, adatainak megadásakor mindig az aktualizált verziót vegye figyelembe.

Általánosságban Ön mindenféle személyes adat megadása nélkül látogathatja a Manpower Munkaerő-Szervezési Kft. Honlapját (experis.hu). Amennyiben viszont önkéntesen információkat bocsát rendelkezésünkre,úgy a Manpower Munkaerő-Szervezési Kft.-nek jogában áll jelen nyilatkozattal összhangban felhasználni az Ön által szolgáltatott adatokat.

Anoním információk – Jelen weboldal, csakúgy mint számos másik automatikusan gyűjt bizonyos anoním információkat a weboldal felhasználóiról, úgy mint az Ön számítógépének Internet Protokoll (IP) címe, az Ön Internet szolgáltatójának IP címe, a honlap meglátogatásának dátuma és pontos ideje, azon weblap címe, amelyről Ön az Experis honlapjára jutott, az Ön által használt operációs rendszer típusa, a honlap azon oldalai, amelyeket Ön meglátogatott és a megtekintett információk, valamint azon adatok, amelyeket Ön fel- illetve letöltött a honlapról. Ezen anoním információkat honlap illetve rendszer statisztikák készítésére használjuk fel, abból a célból, hogy az ügyfelek kiszolgálásának színvonalát minél magasabb szintre emelhessük. Az Ön anoním információi közzétehetők mások számára illetve tartósan megőrizhetőek későbbi felhasználásra.

Cookie-k

A cookie egy kis méretű szövegfájl, amelyet az Ön által megtekintett honlap elraktároz az Ön számítógépén. Ezt a technológiát számos honlap alkalmazza, hogy segítségével látogatói számára különböző funkciókat tegyen elérhetővé. A cookie-ban elraktározott tartalom a felhasználó böngészési szokásainak követésére szolgál.

Az Experis honlapján elhelyezett hirdetések is tartalmazhatnak cookie-kat vagy egyéb hasonló technológiát. Ezen hirdetések általában külső reklám cégektől származnak, melyek nem tartoznak az Expers szabályozása alá. Így semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem tudunk vállalni ezen hirdetésekben elhelyezett cookie-ért és az általuk gyűjtött információ felhasználásáért.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára.

Információ felhasználás

Az Experis a nem személyes jellegű adatokat felhasználja abból a célból, hogy összesített kimutatásokat készítsen a honlap látogatóiról, és a honlap használatáról, melyeket azután harmadik fél számára közzétehet. Ezen felhasznált iformációk azonban nem kapcsolódnak egyéni felhasználó személyazonosságához vagy más személyes adatához.

Egyéb rendelkezések

Biztonság – Az Experis az illetéktelen hozzáférés és az adatok nyilvánosságra kerülésének elkerülése érdekében biztosítja a felhasználók adatainak fizikai, adminisztratív és technológiai védelmet. Természetesen nem garantálhatunk 100 %-os védelmet ezért ha bármilyen aggodalma támadna személyes adatainak megadásával kapcsolatban, kérjük ne továbbítsa azokat az Interneten keresztül.

Más honlapok – Az Experis honlapja tartalmazhat más honlapra mutató linket. Amennyiben Ön rákattint ezen linkekre egy másik webhellyel létesít kapcsolatot, amely beleegyezés nélkül, cookie-k vagy más hasonló technikák segítségével gyűjthet információkat. Az Experis nem rendelkezik felügyeleti joggal ezen honlapok felett, illetve nem vállal felelősséget az itt megadott személyes adatok kezeléséért, felhasználásáért. Kérjük, hogy nézze át ezen honlapok adatvédelmi nyilatkozatát is annak érdekében, hogy felvilágosítást kapjon a információgyűjtés és feldolgozás módjáról.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása: Az Experis fenntartja az időnkénti változtatás jogát, de minden esetben látható helyen közzéteszi az átdolgozott nyilatkozatot a honlapján.